Effektiva möten med säker röstning

Eltec voteringssystem är baserade på en stationär eller bärbar persondator. I datorn lagras namn på invalda ledamöter och ersättare, samt även alla röstlängder och logglistor för varje sammanträde.

Röstning sker sedan via en delegatenhet med fysiska knappar för Ja, Nej eller Avstår. På någon hundradels sekund räknas rösterna samman och resultatet redovisas på en skärm. Risken för feltryckning minimeras genom att endast den senast gjorda knapptryckningen gäller. Den som trycker fel har möjlighet att ändra sig och trycka på nytt tills ordföranden förklarar omröstningen avslutad.

Ordning och reda i talarlistan

Systemet hanterar även upprop samt talarlista. Separata knappar för Ordet begärt och Replik begärd gör det enkelt att delta i debatten. Systemet håller reda på vem som får begära ordet, replik eller genmäle, håller koll på överenskommen talartid och presenterar talarlistan på ett tydligt sätt vilket hjälper till att effektivisera mötet. Insättning av ersättare sker antingen manuellt eller automatiskt efter gällande insättningsordning.

Utformningen av voteringspanelerna specialanpassas till den lokal där anläggningen ska installeras.

Till vår hjälp har vi egen finplåtverkstad med bl.a. NC-fräs, stansmaskin, klipp- och bockverktyg samt punkt- och TIG-svets.

Upload Image...

VoteAid är marknadens mest avancerade mjukvara och hanterar såväl ärenden, närvaro och debattregler som votering eller talarlistor. Genom interaktionen med olika system för webb-TV och det inbyggda styrsystemet kan styrning av kameror och bildval automatiseras.

Med VoteAid har du tillgång till följande funktioner:

 • Individuella knappar för Ja, Nej och Avstår
 • Individuella knappar för Ordet begärt samt Replik begärd
 • Användarprofiler för flera olika fullmäktigeförsamlingar
 • Spegelvänd översiktsvy för presidiet, vilket ger en överskådlig resultatvisning
 • Samtidig visning av talar- och repliklistor på publika bildskärmar
 • Upp till fyra olika presentationsbilder, var och en konfigurerbar av användaren
 • Automatiserade rutiner för insättning av ersättare
 • Styrning av debattregler, antal tillåtna repliker/genmälen
 • Fjärrstyrning av talarlista vilket exempelvis ger föredragshållaren möjlighet att styra debatten
 • Automatisk eller manuell mikrofoninkoppling
 • Automatisk funktionstest av mikrofoner vid uppstart
 • Programspråk för att styra yttre utrustning som kameror mm
 • Digital ljudinspelning som tillåter sökning av viss talare i ett speciellt ärende

Med sin extrema portabilitet, 100 delegatenheter ryms lätt i en väska, är Votefree! mycket lätt att ta med sig. Hela anläggningen kan enkelt flyttas till en ledig plats, – gör som Kungsbacka kommun och flytta kommunfullmäktiges junimöte utomhus till Stortorget!

Anpassade handkontroller

Handkontrollerna finns i flera modeller, vissa utformade för att bättre passa personer med olika funktionshinder. Samtliga modeller kan dessutom användas samtidigt i samma system, det är vi ensamma om att erbjuda! På grund av uppenbara säkerhetsproblem med IP-baserade system använder vi enbart dedikerade handkontroller som inte går att manipulera.

Inte bara parlamentariska omröstningar

Votefree! är inte begränsad bara till parlamentariska omröstningar, den kan användas till exempel vid stämmor och som mentometer. En finess är att man dessutom kan rösta på fler alternativ. Upp till tio alternativ kan avgöras vid samma omröstning.

Lång räckvidd

Den långa räckvidden via en krypterad tvåvägs radiokommunikation  ger en unik tillförlitlig och säker kommunikation.